EXTINDEREA RATEI DE CONECTARE LA SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL ORADEA ȘI COMUNELE NOJORID, OȘORHEI, SÂNTANDREI, SÂNMARTIN, TINCA, INEU ȘI COPĂCEL

mai multe

OBIECTIVE

Afla de aici despre obiectivele proiectului.

BENEFICIARI

Afla de aici cine sunt beneficiarii proiectului.

REZULTATE

Afla de aici despre rezultatele proiectului.

DESPRE PROIECT

DESPRE PROIECT

Proiectul reprezinta o etapa semnificativa in cadrul reabilitarii generale si extinderii infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare din Judetul Bihor, continuand procesul investitional derulat prin programele MUDP si ISPA de creare a sistemelor regionale in sectorul apei. Lucrarile care urmeaza a fi implementare prin Proiect sunt localizate in Judetul Bihor. Lucrarile de investitii in domeniul apei potabile vizeaza asigurarea furnizarii catre locuitorii din localitatile selectate a apei potabile la calitatea impusa de cerintele legislatiei in vigoare (care transpun prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinata consumului uman). In vederea maximizarii eficientei infrastructurii existente de tratare a apei, sistemele zonale de alimentare cu apa existente au fost extinse prin inglobarea unui numar de localitati care pot fi alimentate cu apa potabila de la statiile existente de tratare a apei.

DESPRE POSMEDIU

DESPRE POSMEDIU

POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaţionale din punctul de vedere al alocării de resurse financiare şi reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare pentru sectorul de mediu. Programul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC) – cu o valoare de aproximativ 4,5 mld. euro, la care se adaugă cofinanţarea naţională de aproximativ 1,1 mld. euro.

 

mai multe

Valoarea totală aprobată a Proiectului este de 102.081.285 lei + TVA,

finanțarea fiind asigurată astfel:

  • Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune 75%
  • Bugetul de Stat 10%
  • Bugetele Locale 10%
  • Contribuția Beneficiarului – S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 5%

DESPRE COMPANIA DE APĂ S.A. ORADEA

S.C. Compania de Apa Oradea S.A. a fost creata in 2006 ca operator regional de apa si canalizare in Judetul Bihor ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome Apa Canal Oradea. Compania a fost creata ca Societate pe Actiuni si este detinuta de autoritatile locale membre ale ADI. Sediul societatii este in Municipiul Oradea.

 

mai multe

PENTRU A TRIMITE MESAJUL DVS. VA RUGAM COMPLETATI FORMULARUL DE MAI JOS

3 + 3 =

DETALII DE CONTACT

Unitatea pentru Implementarea Proiectului din cadrul S.C. Compania de Apă Oradea S.A. Str. Duiliu Zamfirescu nr.3, Oradea, județul Bihor Tel. 0259 – 437065 / 434789 / 436909 / 435051 Fax: 0259 – 432576 / 434789 E-mail : tripar@apaterm.ro www.apaoradeacoeziune.ro

Unitatea pentru Implementarea Proiectului (UIP) ‚,Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor’’
Adresă: Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, Oradea, județul Bihor
Tel: 0259 434789
Fax: 0259 434789
E-mailpiu@apaoradea.ro

Persoane de contact:
Georgică IGNAT – Manager de Proiect
Renata TRIPA – Responsabil Publicitate și PR

Titlul proiectului: EXTINDEREA RATEI DE CONECTARE LA SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL ORADEA ŞI COMUNELE NOJORID, OŞORHEI, SÂNTANDREI, SÂNMARTIN, TINCA, INEU ŞI COPĂCEL

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune

Acest material nu prezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro